[[suggestion]]
Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning

Forskning er et område der kjønnsdiskriminering fortsatt er ganske vanlig. Globalt er det flere kvinner enn menn som tar bachelor- og mastergrader, men på tross av stor fremgang er andelen kvinnelige forskere 28,8 prosent, i følge UNESCO.

FNs bærekraftsmål 5 handler om full likestilling mellom kjønnene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

For å løse disse utfordringene trengs det mye forskning på områder som klimaendringer matsikkerhet, helse, energi og økosystemer i havet og på land. Større mangfold innen forskningen betyr at det er tilgang på flere flinke forskere og nye perspektiver. Her spiller kvinner en viktig rolle.

Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning ble vedtatt av FNs generalforsamlingen i 2015, og organiseres av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), sammen med UN Women.

Resolusjonen bak denne FN-dagen fremhever betydningen av "tilgang og deltagelse for kvinner og jenter, i utdanning og trening innen vitenskap og teknologi, inkludert kvinners likeverdige rett til full sysselssetting og anstendig arbeid". (Resolusjon: A/RES/70/212)

Ressurser

Tema: Kvinner og likestilling

FNs bærekraftsmål 

FAKTAARK fra UNESCO: Women in Science (PDF)

Unesco sin side om den internasjonal dagen for kvinner og jenter innen forskning