[[suggestion]]
Internasjonal dag for pressefrihet

Internasjonal dag for pressefrihet feirer de fundamentale prinsippene av pressefrihet, forsvare media fra angrep på deres frihet og hylle journalister som har mistet livet i utøvelse av sitt yrke.

Årets tema er ''Keeping Power in Check: Media, Justice and The Rule of Law'' - medias rolle som vaktbikkje overfor myndigheter, og medias rolle i en rettsstat. Dette handler om åpenhet overfor den politiske pressen, uavhengighet og mediekunnskap i rettssystemet og ansvaret for statlige institusjoner mot publikum.

Et annet tema som belyses er utfordringene om å sikre pressefrihet på nett.

Jubileum i 2018

I 2018 er det 25års jubileum for internasjonal dag for pressefrihet.

Det ble erklært i 1993, etter ønske fra UNESCOs medlemsland at 3.mai skulle være den internasjonale dagen for pressefrihet. UNESCOs generalkonferanse påpekte gjennom resolusjonen «Promotion of press freedom in the world» fra 1991, at en fri, mangfoldig og uavhengig presse er en essensiell del av ethvert demokrati.

Datoen den internasjonale dagen for pressefrihet er valgt for å minnes Windhoek-erklæringen, vedtatt av UNESCOs generalkonferanse for å fremme «en uavhengig og mangfolding afrikansk presse», fra 3. mai 1991 i Windhoek i Namibia.

I 2006 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1738 hvor de fordømmer angrep på journalister som arbeider i konfliktområder. Mange steder utsettes journalister for overgrep for å hindre dem fra å rapportere fritt.