[[suggestion]]
Internasjonal dag for pressefrihet

Medias rolle i demokratiet

Årets tema for 2019 er ''Media for democracy: Journalism and elections in times of disinformation'' - temaet ønsker å diskutere de utfordringene media møter i ulike valgsituasjoner, i tillegg til medias rolle i det å støtte fred- og forsoningsprosesser.

FNs arbeid for ytringsfrihet

Pressefrihetsdagen ble erklært i 1993, etter ønske fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO ) sine medlemsland at 3.mai skulle være den internasjonale dagen for pressefrihet. UNESCOs generalkonferanse påpekte gjennom resolusjonen «Promotion of press freedom in the world» fra 1991, at en fri, mangfoldig og uavhengig presse er en essensiell del av ethvert demokrati.

Datoen den internasjonale dagen for pressefrihet er valgt for å minnes Windhoek-erklæringen, vedtatt av UNESCOs generalkonferanse for å fremme «en uavhengig og mangfolding afrikansk presse», fra 3. mai 1991 i Windhoek i Namibia.

I 2006 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1738 hvor de fordømmer angrep på journalister som arbeider i konfliktområder. Mange steder utsettes journalister for overgrep for å hindre dem fra å rapportere fritt.

Flere ressurser

UNESCOs arbeid med ytringsfrihet

Statistikk over pressefrihet i verden