[[suggestion]]
Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

Å avskaffe alle atomvåpen er et av de eldste målene til FN, og var temaet for FNs generalforsamlings første resolusjon i 1946. Nedrustning har vært et gjennomgående tema på Generalforsamlingen siden 1959. Det har vært et framtredende tema på ulike ikke-spredningskonferanser siden 1975, og det har vært støttet av hver eneste generalsekretær opp gjennom tidene.

I dag er det fortsatt over 15 000 atomvåpen igjen i verden. Mer enn halvparten av verdens befolkning lever fremdeles i land som enten har atomvåpen eller som er medlem av en atomvåpenallianse. Trusselen om bruk av atomvåpen derimot, forsetter som et ledd i sikkerhetspolitikken for statene som har dem, selv om det å bruke dem ville få katastrofale konsekvenser for hele menneskeheten.

Les mer om atomvåpen og hvilke land som har det.

Det er ni land man vet har atomvåpen i verden i dag. Russland, Kina, USA, Storbritannia og Frankrike er "lovlige" atomvåpenstater. India, Pakistan, Israel og Nord-Korea rapporterer ikke sine våpen.

2017: FN med omfattende forbud mot atomvåpen

7. juli 2017 vedtok FNs generalforsamling en avtale som forbyr stater både å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen. 112 land stemte for avtalen. Norge var ikke blant disse. Begrunnelsen til den norske regjeringen var at avtalen ikke vil skape fremgang fordi den ikke støttes av noen av de landene som har atomvåpen, og at det er uaktuelt for Norge å støtte et forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse.

Historien bak datoen

Det er ikke tilfeldig at det er 26. september som er valgt av FN for å markere at verdenssamfunnet forpliktet seg til global atomnedrustning. 26. september 1983 avverget nemlig den russiske forskeren og offiseren Stanislav Petrov en atomkrig mellom USA og Sovjetunionen. Petrov, som hadde ansvaret på kontrollposten, valgte å lytte til magefølelsen i stedet for å tro på signalene om at et amerikansk atomangrep var iverksatt. Det viste seg i ettertid at valget var rett, og at feilinformasjonen skyldes sollys reflektert fra et skylag. 

Lær mer