[[suggestion]]
Internasjonal dag mot all diskriminering

FNs internasjonale dag mot all diskriminering setter søkelyset på de millioner av mennesker som lever med stigma og diskriminering. Dagen skal feire mangfold og slå ned på diskriminering i alle former. Dagen ble markert for første gang i 2014, og det er UNAIDS som har ansvaret for markeringen.

Diskriminering er negativ behandling av enkeltmennesker eller grupper på bakgrunn av blant annet kjønn, rase, nasjonal tilhørighet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell legning, sosial klasse, alder og sivilstatus. 

Diskriminering på jobb, skole, i helsevesenet eller på andre områder reduserer menneskers mulighet til å delta for fullt i samfunnet. 

Alle må bidra for å få slutt på diskriminering. Delta i debatten ved å bruke emneknaggen #zerodiscrimination

Noen tall om diskriminering

  • 72 land har lover som kriminaliserer forhold mellom to av samme kjønn.
  • 130 millioner jenter mellom 6 og 17 år får ikke skolegang. 
  • 79 land har restriksjoner på hvilke jobber kvinner kan inneha. 
  • På verdensbasis opplever nesten 30% av alle kvinner fysisk eller seksuell vold fra en partner i løpet av livet. 

Lær mer

Verdens AIDS-dag

Statistikk: Nye HIV-tilfeller

FNs bærekraftsmål 

UNAIDS