[[suggestion]]
Internasjonal dag mot forbrytelser mot journalister

I årene 1993-2018 er 1360 journalister blitt drept for å ha rapportert nyheter og brakt informasjon ut til publikum, ifølge UNESCO. Dette tilsvarer en nesten hver fjerde dag. Siden slutten av 1990-tallet har det vært en sterk økning i antallet drepte journalister og andre ansatte i ulike medier. Bare i 2018 ble det drept 94 journalister. 16 av disse ble drept i Afghanistan, noe som gjør landet til verdens farligste å være journalist i. Mange peker på økt hatprat blant fremtredende statsledere som en av grunnene til økningen i drapstilfeller. 

Drap på journalister er svært alvorlig, og er et grovt brudd på ytringsfriheten. Journalister gjør en viktig jobb ved å belyse flere sider av saker, og ved å avsløre maktmisbruk og ukulturer i særlig politisk ledelse. 

Fakta journalistdrap 2018

  • 1360 journalister har blitt drept fra 1993-2018, ifølge UNESCO
  • Ni av ti gjerningsmenn blir ikke stilt til ansvar
  • 90 prosent av drepte journalister er lokale, 10 prosent er utenrikskorrespondenter
  • 86 prosent av de drepte er menn
  • 45 prosent av de drepte jobber i TV
  • I 2018 ble 94 journalister drept
  • Det er i Afghanistan (16) flest blir drept. Også Mexico (11), Jemen (9) og Syria (8) har høye tall. I USA ble 5 journalister drept i 2018

Hva gjør FN?

I 2013 vedtok FNs generalforsamling at 2. november skal være en internasjonal dag for å holde de som begår forbrytelser mot journalister ansvarlige.

FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon i 2006 som legger opp til en samlet, handlingsorientert tilnærming til journalisters sikkerhet i væpnede konflikter. En handlingsplan ble vedtatt i FNs hovedstyre 2012. Unesco er den overordnede koordinatoren for å gjennomføre denne handlingsplanen.

Ressurser

LES: Unescos rapport om journalistdrap 2006-2016