[[suggestion]]
Internasjonal familiedag

Den internasjonale familidagen er en anledning til å lære mer om de sosiale, økonomiske og befolkningsmessige prosessene som påvirker familien.

Dagen ble vedtatt gjennom en resolusjon fra FNs generalforsamling i 1993, og markeres 15. mai hvert år. 

Familien danner utgangspunktet for alt sosialt liv og skal sørge for at alle familiemedlemmene har det godt. Stater må sørge for at familier har mulighet til å fylle denne rollen gjennom å gi tilgang til utdanning og helsetjenester, og sikre en sunn balanse mellom jobb og familieliv. Da vil også familien bidra til å skape en positiv utvikling for seg selv og det samfunnet de er en del av. 

Tema for 2018: Familien og inkluderende samfunn 

I 2018 vil man se nærmere på hvordan familien og familiepolitikk kan bidra til å skape inkluderende samfunn. FNs bærekraftsmål nummer 16, fred og rettferdighet, ønsker å legge til rette for bærekraftig utvikling gjennom å skape fredelige og inkluderende samfunn. 

FNs bærekraftsmål er 17 mål som skal utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Familien har en spesielt viktig rolle i å nå de fem første målene: utrydde fattigdom og sult, sikre god helse og utdanning, og skape likestilling. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Kvinner og likestilling