Internasjonal familiedag

Den internasjonale dagen er en anledning til å sette fokus på, - og lære mer om - de sosiale, økonomiske og befolkningsmessige prosessene som påvirker familien.

Dagen ble vedtatt gjennom en resolusjon av FNs generalforsamling i 1993, og markeres 15.mai hvert år. 

Familien danner utgangspunktet for alt sosialt liv og skal sørge for at alle familiemedlemmene har det godt. Stater må sørge for at familier har mulighet til å fylle denne rollen gjennom å gi tilgang til utdanning og helsetjenester, og sikre en sunn balanse mellom jobb og familieliv. Da vil også familien bidra til å skape en positiv utvikling for seg selv og det samfunnet de er en del av. 

 er 17 mål som skal utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Familien har en spesielt viktig rolle i å nå de fem første målene: utrydde fattigdom og sult, sikre god helse og utdanning,  og skape likestilling.