[[suggestion]]
Internasjonal fredsdag

Å sikre internasjonal fred har alltid vært FNs hovedoppgave. Alle medlemslandene er forpliktet til FN-pakten, som inneholder grunnleggende prinsipper for folkeretten (internasjonal lov). Blant disse er reglene om at ingen land har lov til å bruke makt mot andre land, at konflikter skal løses på fredelig vis, at medlemslandene må innfri menneskerettighetene, og at alle stater er suverene.

FN har markert fredsdagen i forbindelse med åpningen av Generalforsamlingen siden 1980-tallet. I 2001 ble 21. september den faste datoen for fredsdagen. Fredsdagen ble opprettet gjennom resolusjon 36/67. 

Lær mer