Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Internasjonal fredsdag

Å sikre internasjonal fred har alltid vært FNs hovedoppgave. Alle medlemslandene er forpliktet til FN-pakten, som inneholder grunnleggende prinsipper for folkeretten (internasjonal lov). Blant disse er reglene om at ingen land har lov til å bruke makt mot andre land, at konflikter skal løses på fredelig vis, at medlemslandene må innfri menneskerettighetene, og at alle stater er suverene.

Mens FN har markert fredsdagen i forbindelse med åpningen av Generalforsamlingen siden 1980-tallet, var det ikke før i 2001 at 21. september ble den faste datoen. Fredsdagen ble opprettet gjennom resolusjon 36/67.  

Tema for 2017

Tema for den internasjonale fredsdagen 2017 er "Sammen for fred: Respekt, trygghet og verdighet for alle"

Årets tema er en hyllest til initiativet TOGETHER som er en FN-kampanje fra september 2016 som promoterer respekt, trygghet og verdighet for flyktninger og andre migranter på søken etter et bedre liv. 

Lær mer