Internasjonal ungdomsdag

Bærekraftig utvikling er viktigst for de unge:

Engasjement og deltagelse fra ungdom er helt nødvendig for å oppnå en bærekraftig utvikling, men verden over er det ofte få eller ingen muligheter for ungdom til å påvirke politiske, økonomiske og sosiale forhold i sitt nærmiljø.

Temaet for den internasjonale ungdomsdagen 2016 er FNs bærekraftsmål, 17 mål som skal føre til at vi fjerner ekstrem fattigdom og oppnår en bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål skal være oppnådd innen 2030. Det betyr at dagens unge i høyeste grad vil bli påvirket av hvordan verden prioriterer for å få dette til. Den internasjonale dagen fokuserer på at unge må ha en ledende rolle i å sikre at verden oppnår målene, særlig gjennom bærekraftig forbruk og produksjon.