[[suggestion]]
Minnedag for ofrene etter 2. verdenskrig

Andre verdenskrig tok 72 millioner menneskeliv. Av disse var 47 millioner sivile. I 2004 vedtok FNs generalforsamling at 8. og 9. mai skal være internasjonal minnedag for ofrene av krigen. Andre verdenskrig la grunnlaget for dannelsen av FN, og generalforsamlingen benyttet anledningen til å oppfordre medlemslandene til å samarbeide godt for å håndtere nye trusler, og unngå nye kriger.

Her finner du generalforsamlingens vedtak om å opprette minnedagen for ofrene etter andre verdenskrig