[[suggestion]]
Verdens dag for flyktninger

FNs generalforsamling vedtok at 20. juni skal være verdens dag for flyktninger i 2001. (Resolusjon A/RES/55/76) Da var det 50 år siden flyktningkonvensjonen - den viktigste internasjonale avtalen om flyktningers rettigheter - ble vedtatt.

68,5 millioner mennesker er på flukt (2017). Det er det høyeste tallet siden andre verdenskrig. Av disse er 40 millioner på flukt i sitt eget land (internt fordrevne), mens 28,5 millioner har flyktet over en landegrense.

Les mer om flyktningsituasjonen i verden, begrepsavklaringer og FNs arbeid med flyktninger på våre temasider

UNHCRs årlige rapport: Oppdaterte flyktningtall

I forbindelse med flyktningdagen publiserer FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) den årlige UNHCR Global Trends Report.

Rapporten inneholder statistikk og analyser om flyktninger, internt fordrevne, asylsøkere, statsløse og mennesker som har returnert til hjemlandene sine.