Verdens dag for kulturelt mangfold

Dagen med det fulle navnet "Verdensdag for kulturelt mangfold og for dialog og utvikling"  gir oss god anledning til å lære mer om å leve sammen i et kulturelt mangfold og å se verdien i dette mangfoldet. I tillegg setter dagen også søkelys på interkulturell dialog, og interreligiøs dialog. 

Menneskets felles arv

Kulturelt mangfold er en verdifull ressurs for å oppnå utviklingsmålene som er satt. Vår kulturelle mangfold er menneskets felles arv. I den endelige prosessen for å nå tusenårsmålene for utviklingen fortsetter UNESCO å styrke sine tiltak for å knytte forbindelser mellom kultur og bærekraftig utvikling.

UNESCO mener at det å forstå og tolerere et mangfold av kulturer fører til mer fred og stabilitet, i tillegg til at menneskelig utvikling blir styrket.

Konvensjoner

Gjenom UNESCOs syv konvensjoner om kultur, har man et solid grunnlag for å arbeide for et større kulturelt mangfold. Mangfold og også en hjørnestein for å redusere fattigdom og for å oppnå bærekraftig utvikling