[[suggestion]]
Verdens helsedag

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) mangler minst halvparten av verdens befolkning gode helsetjenester, og minst 100 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom fordi de må betale for helsetjenester. Verdens helsedag skal skape entusiasme, solidaritet, støtte og handling som kan bedre helse og velferd for alle mennesker. 

Verdens helsedag markerer opprettelsen av WHO i 1948, og i år er det 70 år siden organisasjonen ble stiftet. WHO har sitt hovedkontor i Genève i Sveits. 

Universell helsedekning: for alle, overalt

Temaet for helsedagen 2019 er ''Universal health coverage: everyone, everywhere''. WHO jobber for å legge press på verdenslederne slik at de holder løftene de gav da de ble enige om FNs bærekraftsmål i 2015. Her ble de enige om at alle mennesker, uansett hvor, har rett til viktige helsetjenester.

FNs bærekraftsmål jobber for god helse 

FNs bærekraftsmål nummer 3 jobber for å sikre god helse og fremme livskvaliteten for alle. For at dette målet skal nås, kreves det en massiv innsats de neste årene. Under bærekraftsmål 3 finner man delmål som tar for seg årets tema.

3.8) Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Verdens helseorganisasjon