[[suggestion]]
Verdens kreftdag

Verdens kreftdag markeres 4. februar hvert år. Dagen organiseres av Den internasjonale kreftunionen, og formålet er å styrke den globale kampen mot kreft. Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige temaer i denne kampen. 

Det finnes omlag 200 forskjellige kreftformer. Disse har flere fellestrekk, men kan ha svært ulike sykdomsforløp. Sykdommen kan ramme alle, men risikoen øker med alderen (Kilde: Kreftforeningen). 

Bruk emneknaggen #WorldCancerDay for å delta i debatten.

God helse 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Et av målene er å redusere antall tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, med en tredjedel. 30 til 50 prosent av alle krefttilfeller kan unngås gjennom forebygging, og mange tilfeller kan behandles dersom de oppdages tidlig. Kreft rammer mennesker i alle land, men det er flest fattige mennesker som dør av sykdommen på grunn av manglende tilgang til behandling. Ni av ti av som dør av livmorhalskreft bor i fattige land.  

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Verdens helseorganisasjons arbeid med kreft 

Den internasjonale kreftunionen (UICC)