[[suggestion]]
Verdens matvaredag

Verdens matvaredag skal skape oppmerksomhet rundt behovet for å skaffe tilstrekkelig og næringsrik mat til alle. 

821 millioner mennesker, eller om lag 13 prosent av verdens befolkning, er rammet av sult. Hvert år dør nærmere 3 millioner barn under 5 år som følge av sult eller sult-relaterte årsaker. Nesten 2 milliarder mennesker opplever i perioder manglende matsikkerhet. 

Delta i debatten ved å bruke emneknaggen #ZeroHunger 

Sult har mange indirekte effekter som hemmer og reverserer utviklingen i et land, både økonomisk og sosialt. Å løse problemet med sult bidrar til å sikre fred og stabilitet. Når regjeringer ikke lenger kan garantere tilstrekkelige matforsyninger øker risikoen for at stater svekkes.

World Food Day 2018

Produktivitetsvekst og modernisering av landbruket har bidratt til at færre sulter. Samtidig kommer 70 prosent av maten som spises i verden fra småskala- og familielandbruk. 500 av 570 millioner gårdsbruk drives som familiebedrifter, og 40 prosent av verdens befolkning har dette som hovedinntektskilde. Blant de som sulter er det mange småskalabønder. Det er disse som rammes hardest av tørke, flom, klimaendringer og tap av biologisk mangfold.    

Sult og matsikkerhet i FNs bærekraftsmål  

Bærekraftsmål 2 har som mål å «utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk».

I 2030 vil vi være 8,3 milliarder mennesker på jorda. For å sikre at alle har tilgang til nok mat må det investeres mer i bærekraftig landbruk og i å styrke småskalabøndenes stilling.

Historikk 

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) ble stiftet 16. oktober 1945. Verdens matvaredag markeres derfor på denne datoen hvert år. Dagen feires i mer enn 150 land, noe som gjør Verdens matvaredag til en av de mest populære FN-dagene. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Sult og matsikkerhet

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Statistikk: Underernæring