[[suggestion]]
Verdens miljødag

Luftforurensning 

Hovedtema for verdens miljødag i 2019 er luftforurensning. I år er det Kina som er vertskap for hovedmarkeringen av miljødagen, og fokus vil også være på Asias storbyer, som har store problemer med luftforurensning. Verdens helseorganisasjon (WHO) melder at syv millioner dør årlig av luftforurensning, og tre millioner av disse bor i Asia. Samtidig måles det at over 90% av verdens folk bor på steder hvor luftkvaliteten er dårligere enn WHOs standarder,så dette er i høyeste grad også et globalt problem.

Ren luft er en menneskerettighet

FNs bærekraftsmål

Klimaendringer og luftforurensning er to sider av samme sak. Utslipp fra fabrikker, fossilt brennstoff eller gasser som bidrar til global oppvarming bidrar også til luftforurensning.

FNs bærekraftsmål nummer 13 handler om å stanse klimaendringene, og bærekraftsmål nummer 11 handler om å forbedre byer og samfunn, og nummer 15 handler om ta vare på livet på land. Å redusere og fjerne luftforurensingen er en del av alle disse målene.

Verdens miljødag har blitt markert siden 1974

Verdens miljødag blir markert 5. juni hvert år. Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. Les resolusjonen bak opprettelsen her: A/RES/2994 (XXVII)

Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for FNs markering av dagen, og dette gjør de i samarbeid med en ny storby eller land hvert år. Temaet som blir belyst henger også sammen med miljøproblemer og utfordringer som byen eller landet har. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er.

I Norge er det mange lokale markeringen på miljødagen.

Lær mer