Verdens miljødag

Verdens miljødag ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Les resolusjonen bak opprettelsen her: A/RES/2994 (XXVII).

Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for å markere miljødagen.

Lær mer