[[suggestion]]
Verdens radiodag

Radioen er det mediet som kjappest når det største publikummet globalt. 94 prosent av alle voksne hører på radio hver uke. I en krisesituasjon eller ved naturkatastrofer er radioen det mediet som når ut med informasjon. Derfor kan radio også redde liv.

Her er noen nøkkeltall

  • Det finnes mer enn 800 millioner radioapparater i utviklingsland.
  • 75 prosent av husholdninger i utviklingsland har tilgang til radio.
  • Det finnes 51 000 radiostasjoner verden over.
  • Det er 6,8 milliarder mobiltelefoner i verden, og disse kan også fungere som en radiomottaker.
  • Fortsatt er 3,9 milliarder mennesker uten internettilgang.

Kilde: UNESCO