[[suggestion]]
Verdens vanndag

Tema for 2018: Svaret er i naturen

Tema for verdens vanndag 2018 er hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann.

Miljøødeleggelser og klimaendringer har ført til en vannkrise i verden. Flom, tørke og vannforurensning blir forsterket når jordsmonn, elver og innsjøer blir ødelagt.

Ødelagte økosystemer påvirker menneskers tilgang til rent vann. I dag lever 2,1 millarder mennesker uten tilgang til rent drikkevann hjemme. Det har stor innvirkning på deres helse, utdanning og livskvalitet.

Naturens egne løsninger kan løse mange av utfordringene knyttet til vann. Planting av ny skog, og restaurering av våtmark er eksempler på tiltak som kan skape balanse i vannsyklusen, og forbedre menneskers helse og livskvalitet.

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.

Bakgrunn for verdens vanndag

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen.

Les mer