[[suggestion]]
Verdensdagen for Downs syndrom

Dagen blir markert for å støtte de med diagnosen, opplyse og fremme fordelene ved å ansette mennesker med Downs syndrom.

Fakta om Downs syndrom

Downs syndrom er en diagnose på en endring i genmaterialet som forårsaker intellektuell funksjonsnedsettelse. Dette kan føre til at mennesker med diagnosen har forskjellig læringsnivå og trenger tilrettelagt skole og arbeid.  Syndromet forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene, slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21.

  • Hvert år fødes det ca. 70-80 barn med Downs syndrom i Norge.
  • Det finnes ingen helbredende behandling, men internasjonal forskning har bidratt til et bedre og lengre liv for de som lever med Downs syndrom.
  • Fra 1990 til 2000 var det en jevn stigning av barn født med Downs syndrom, men etter 2000 har antallet vært stabilt.

Down Syndrom International har lansert kampanjen #WhatIBringToMyCommunity for å markere dagen. Denne kampanjen går ut på å vise hva mennesker med Downs syndrom kan bidra med innenfor skole, arbeid, samfunn, miljø, politikk, sosialt, media og sport. Over hele verden holdes det arrangementer for å markere dagen.

Historikk

Den første Verdensdagen for Downs syndrom ble holdt 21. mars 2006, og har siden vært en dag der man sprer budskap om diagnosen og feirer den. Kunnskapen om diagnosen har de siste 20 årene økt betraktelig. 

Lær mer

Verdens helseorganisasjon om Downs syndrom

World Down Syndrome day fra Downs Syndrome International