[[suggestion]]
Verdensdagen for selvmordsforebygging (WHO)

Årlig dør nær 800 000 mennesker som følge av selvmord, det vil si et menneske hvert 40. sekund. Langt flere forsøker å ta sitt eget liv. Det er på verdensbasis flere dødsfall som følge av selvmord enn fra krig og drap til sammen. Selvmord rammer i alle samfunnslag, verden over.

78 prosent av alle selvmord skjer i lav- og mellominntektsland. Selvmord er den nest hyppigste dødsårsaken for mennesker mellom 15 og 29 år, i følge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Se også: Infografikk (PDF)

WHO oppfordrer til kamp og globalt samarbeid for å redusere disse tallene - fordi selvmordsforebygging nytter. Både gjennom metodebegrensning, varsom medieomtale og å oppdage og behandle psykiske lidelser kan selvmord forebygges. Verdensdagen ble opprettet på initiativ fra Den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging (IASP) med støtte fra WHO.

I WHOs handlingsplan for mental helse 2013-2020 har medlemslandene forpliktet seg til å jobbe for en reduksjon av selvmordstallene på 10 prosent innen 2020.

Markeringer også i Norge

Verdensdagen for selvmordsforebygging omfatter arrangementer og aktiviteter i over 70 land. Det er IASP som står for markering av dagen, med støtte fra WHO. I Norge koordinerer LEVE lokale arrangementer over hele landet.

Lær mer

WHO sine nyeste tall om selvmord globalt.

WHO lanserte i September 2017 veiledning for ansvarlig medieomtale, "Preventing suicide: a resource for media professionals, update 2017".

WHO kom i 2014 ut med en global rapport om selvmord og selvmordsforebygging.

Fakta om selvmord og selvskading (NSSF)