[[suggestion]]
Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Hver dag dør 6300 mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer - mer enn 2,3 millioner dødsfall per år. Hele 317 millioner ulykker skjer på jobben årlig.

I tillegg til den menneskelige påkjenningen som dette fører med seg, er det også samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvert år koster tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer enorme summer.

Å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen er viktig i seg selv. Det kan i tillegg være en god økonomisk investering.  

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har markert dagen siden 2003. Datoen 28. april er også fagbevegelsens minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.

Kampanje 2018

I år samarbeider World Day for Safety and Health at Work (Safeday) og World Day Against Child Labour (WDACL) om en kampanje for å forbedre helsen og sikkerheten til unge arbeidere, og for å få slutt på barnearbeid.

541 millioner unge arbeidere mellom 15-24 år - som inkluderer 37 millioner barn i barnearbeid - utgjør mer enn 15 prosent av verdens arbeidskraft.

Bærekraftsmål 8

Årets kampanje rettes mot FNs bærekraftsmål nummer 8. Mål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I delmål 8.8 fokuseres det på å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere under vanskelige arbeidsforhold.

Ressurser