Verdensdagen for ungdoms ferdigheter

Arbeidsledigheten blant ungdom er fremdeles høy, globalt estimert il 74,5 millioner personer i 2013, der majoriteten av arbeidsledig ungdom lever i utviklingsland.

Ifølge har unge mennesker nesten tre ganger større sannsynlighet for å bli arbeidsledige enn voksne.

En av fem ungdommer, eller 125 millioner kroner, er arbeidende fattige. Det betyr at de er i arbeid, men lever likevel i ekstrem fattigdom. Ekstrem fattigdom defineres ved at du lever på mindre enn 1 dollar dagen.