[[suggestion]]
Verdensdagen for ville dyr og planter

Dagen markeres for å skape bevissthet om alle fordelene bevaring av ville dyr og planter har for oss mennesker. Samtidig er den en påminner om kampen mot kriminalitet knyttet til ville dyr og planter. Snikjakt på elefanter og neshorn for å selge støttennene deres er eksempler på slik kriminalitet. Sist, men ikke minst, er dagen en mulighet til å feire det fantastiske mangfoldet blant ville dyr og planter i verden.

Verdensdagen for ville dyr og planter har blitt markert hver 3. mars siden 2013. Den markeres 3. mars fordi det var dagen FN i 1973 vedtok en internasjonal avtale som forbyr handel med truede dyr og planter.

Årets tema: Livet under vann

Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.  Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet.

FNs bærekraftsmål 14 handler om livet under vann, og har som målsetning å "bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling". 

VIDEO: Tema for Verdensdagen for ville dyr og planter 2019 er nettopp livet under vann: 

Verdensdagen for ville dyr og planter 2019

Lær mer