[[suggestion]]
Verdensdagen mot barnearbeid

I 2002 lanserte Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) den første Verdensdagen mot barnearbeid, som markeres 12. juni hvert år.

Årets tema for Verdensdagen mot barnearbeid

Årets tema er å styrke sikkerhet og helse blant unge arbeidere og å utrydde barnearbeid. Temaet er del av en kampanje som de to organisasjonene The World Day Against Child Labour (WDACL) og The World Day for Safety and Health at Work (SafeDay) har gått sammen om å promotere.

Konvensjon mot barnearbeid

Et stort antall av verdens land har ratifisert den internasjonale avtalen mot de verste formene for barnearbeid (ILO-konvensjon 182) og avtalen om minimumsalder for ansettelser (ILO-konvensjon 138).

Kampen mot barnearbeid er en del av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål 4 sier at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og slår fast at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis.

Barn utsatt for barnearbeid går glipp av skolegang, helse og en trygg fremtid. En del mister også livet. De arbeider ofte under farlige arbeidsforhold med lange arbeidsdager. Mange blir utnyttet og får lite eller ingen betaling for det de gjør.

Mål 8 om anstendig arbeid har blant annet som mål å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

Ressurser