Verdensdagen mot barnearbeid

I 2002 lanserte FNs arbeidsorganisasjon (ILO) den første Verdensdagen mot barnearbeid, som markeres 12. juni hvert år.

Årets tema for Verdensdagen mot barnearbeid

Årets tema er å beskytte barn mot barnearbeid i krig- og katastrofesituasjoner. Denne filmen sier mer om årets tema:

Konvensjon mot barnearbeid

Et stort antall av verdens land har ratifisert den internasjonale avtalen mot de verste formene av barnearbeid (ILO-konvensjon 182) og avtalen om minimumsalder for ansettelser (ILO-konvensjon 138).

Bærekraftsmålene og barnearbeid

FNs bærekraftsmål 4 sier at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og slår fast at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis.

Barn utsatt for barnearbeid går glipp av skolegang, helse og en trygg fremtid. En del mister også livet. De arbeider ofte under farlige arbeidsforhold med lange arbeidsdager. Mange blir utnyttet og får lite eller ingen betaling for det de gjør.

sier at vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. I delmål 7 kreves det tiltak for å utrydde barnearbeid, tvangsarbeid, moderne slaveri og menneskehandel. Man skal sikre forbud, og innen 2025 avskaffe barnearbeid.