[[suggestion]]
Generalsekretæren

Nordmannen Trygve Lie var FNs første generalsekretær. Han kalte stillingen som FNs øverste sjef for verdens vanskeligste jobb. Etter ham har åtte andre fått prøve seg i den «umulige» jobben.

FNs øverste leder er fra 1. januar 2017 portugiseren António Guterres. På sin første dag som FNs generalsekretær appellerte han til verdenssamfunnet om å gjøre 2017 til et år for fred:

På sin første dag som FNs generalsekretær appellerte han til verdenssamfunnet om å gjøre 2017 til et år for fred.

António Manuel de Oliveira Guterres var fra 2005 til 2015 FNs høykommissær for flyktninger. Guterres var Portugals statsminister fra 1995 til 2002, for sosialistpartiet, Partido Socialista. Han var president for Sosialistinternasjonalen fra 1999 til 2005. Han er utdannet elektroingeniør fra universitetet i Lisboa, 1971.

Vervet går på omgang mellom verdens regioner

Jobben som generalsekretær går på omgang mellom verdensregionene. Det er ingen nedskrevet regel om dette, men har vært en vanlig praksis de siste 25 årene. For eksempel ble asiaten U Thant etterfulgt av europeeren Kurt Waldheim, som igjen ble avløst av latin-amerikaneren Javier Perez de Cuellar.

Alle disse satt i to perioder. Så kom Boutros Boutros-Ghali fra Midtøsten som ble avløst etter en periode av afrikaneren Kofi Annan. Annan ble gjenvalgt i 2001, før Ban Ki-moon tok over i 2007.

Fredsmegling er blant de viktigste oppgavene

Preventivt diplomati er en av Generalsekretærens viktigste oppgaver. Med preventivt diplomati menes alt det generalsekretæren gjør for å hindre at konflikter og stridigheter oppstår, utvikler eller sprer seg.

Noen ganger vil resultatet av Generalsekretærens mekling eller lobbyvirksomhet være at problemer løses før de eventuelt må opp til diskusjon i Generalforsamlingen eller Sikkerhetsrådet. Av og til kan Generalsekretærens megling hindre at et problem utvikler seg til åpen konflikt, og det kan også være mulig for Generalsekretæren eller en av hans spesialutsendinger å bringe partene sammen etter at en konflikt har brutt ut.

Generalsekretæren godkjenner og organiserer fredsbevarende operasjoner

Generalsekretæren har en særlig viktig rolle i gjennomføringen av FNs fredsoperasjoner. Dette fordi det er Generalsekretæren som sammen med FN-sekretariatet organiserer mange av fredsoperasjonene i felt, og som ber medlemsland om å bidra med militært og sivilt personell etter at Sikkerhetsrådet har gjort vedtak om å starte dem.

Når Sikkerhetsrådet skal behandle spørsmål om å forlenge mandatet for slike operasjoner, er Generalsekretærens statusrapporter fra felten ofte av avgjørende betydning. 

Generalsekretæren setter agenda for FNs arbeid

En annen av Generalsekretærens mange oppgaver, er å påvirke dagsorden for ulike deler av FN. Han kan gjøre Sikkerhetsrådet oppmerksom på enhver konflikt som han føler kan true freden, og han har også myndighet til å foreslå saker til diskusjon i Generalforsamlingen eller et hvilket som helst annet FN-organ.

For øvrig skal Generalsekretæren være en god og tydelig leder for hele FN-sekretariatet. Ofte bidrar personlig deltakelse i møter og debatter til økt fokus på viktigheten av de ulike temaene som FN jobber med.

Oversikt: Alle FNs generalsekretærer

 • Nordmannen Trygve Lie var FNs første generalsekretær. Han hadde blant annet ansvaret for å bygge FNs hovedkvarter i New York. Han ledet også FN gjennom flere vanskelige politisk konflikter, blant annet i Midtøsten og under Korea-krigen. FNs observatørkorps ble også opprettet under han.

  FN ble hardt presset av russerne under den kalde krigen, og Lie valgte til slutt å gå av.

 • Svensken Dag Hammarskjøld var FNs andre generalsekretær og arbeid mye for å styrke generalsekretærens posisjon i FN-organisasjonen. Dette var i en periode preget av den såkalt kalde krigen med en spent situasjon mellom stormaktene. Han handlet flere ganger resolutt i internasjonale kriser og kom følgelig ofte i konflikt med Sikkerhetsrådet.

  Hammarskjøld omkom i en flystyrt under arbeidet med å få til våpenhvile i Kongo-krigen.

 • Burmas FN-ambassadør U-Thant overtok etter Hammarskjøld og var den første generalsekretær fra et såkalt u-landsområde - Asia. Han ble sett på som en representant for den tredje verden og drev et stille og dyktig diplomatisk arbeid bak kulissene.

 • Waldheim kom fra stillingen som Østerrikes FN-ambassadør og fortsatte det internasjonale fredsarbeidet på linje med sine forgjengere. Blant annet fikk han i 1973 utplassert fredsstyrker i Midtøsten for å dempe spenningen mellom egyptiske og israelske tropper.

  Han bidro også til å løse striden mellom gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske styrker på øya Kypros i Middelhavet. Siden den gang har det vært FN-styrker på øya.

 • Javier Pérez de Cuellar representerte sitt land Peru allerede under FNs første generalkonferanse i San Fransisco i 1945.

  I hans lederperiode fikk FN etter hvert en ledende rolle som politisk aktør i verdenspolitikken, som blant annet omfattet Namibias selvstendighet og FNs første miljøkonferanse (UNCED).

 • Boutros Boutros-Ghali var tidligere utenriksminister i Egypt og professor i internasjonal rett. Han startet et ambisiøst program for å omorganisere FN-systemet og styrke generalsekretærens posisjon gjennom blant annet planene "Agenda for Peace" og "Agenda for Developement".

 • Kofi Annan har studert både realfag, økonomi og teknologi, og har jobbet i mange deler av organisasjonen. Hans viktigste oppgave som generalsekretær var å fornye FN. Annan har stor tro på dialog når det gjelder å løse konflikter, og har opparbeidet seg stor respekt. I 2001 mottok han og FN Nobels fredspris for arbeidet sitt.

 • Ban Ki-moon ble født i Korea i 1944, og er statsviter av utdannelse. Han har en lang diplomatisk karriere, og har hatt diverse stillinger både i FN og i Sør-Koreas utenriksdepartement. Den globale klimaavtalen Parisavtalen kom til under Bans ledelse, og han var også generalsekretæren bak FNs bærekraftsmål. Han har prioritert forebygging mot konflikter. Ban har jobbet aktivt for kvinners og unges rettigheter, og er den første generalsekretæren som har vært tydelig for rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Lær mer

Om FNs generalsekretær på FNs egne sider

Temasider om FNs arbeid

FNs andre hovedorganer