[[suggestion]]
Sekretariatet

FNs administrasjon

Sekretariatet betjener og administrerer alle de sentrale FN-organene, som for eksempel FNs generalforsamling og FNs økonomiske og sosiale råd. I tillegg til New York har FNs sekretariat stor aktivitet i sentrale FN-byer som Genève, Wien og Nairobi, samt i flere andre byer og land. Det er til sammen ca 41 000 ansatte i FNs sekretariat.

Medarbeiderne kommer fra omtrent 189 nasjoner. I motsetning til diplomater som representerer et bestemt land, jobber sekretariatets ansatte for alle FNs medlemsland. Det betyr at de ansatte ikke tar ordre fra sine regjeringer, men fra Generalsekretæren, som er FNs øverste leder.

Sekretariatet legger til rette for møtene i FN, lager analyser og rapporter og bistår delegasjoner fra ulike land slik at de best mulig kan delta i forhandlingene. Sekretariatet kaller også inn eksperter som kan belyse ulike temaer når de behandles, og oversetter debatter og viktige dokumenter til FNs seks hovedspråk.

Fagområder

I tillegg til generell administrasjon er FN-sekretariatet er delt inn i flere avdelinger som ledes av undergeneralsekretærer (visegeneralsekretær brukes også om tittelen). Fagområdene til avdelingene er svært varierte. De skal administrere fredsoperasjoner, overvåke økonomiske og sosiale trender i verden og forberede studier på for eksempel menneskerettigheter og utvikling. I tillegg skal sekretariatet informere media om det arbeidet FN gjør i verden.

Et viktig kontor som ligger under FN-sekretariatet, er Kontoret for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA), som styres av undergeneralsekretæren for humanitære spørsmål. 

Et annet er eksempel på arbeid som gjøres av FNs sekretariat er å utarbeide statistikk. Statistikkavdelingen lager spørreskjemaer som de gir til medlemslandene. Slik kan man for eksempel finne ut hvor mange barn i verden som ikke går på skole, og se om det er fremgang på dette området sammenlignet med tidligere år. Slik kunnskap er viktig når FN skal sette nye mål for hva man skal prøve å oppnå på ulike områder.

Tar vi med fond, programmer og ulike særorganisasjoner i tillegg til de ansatte i sekretariatet, er det til sammen ca. 76.000 ansatte i FN-systemet verden over. 

Lær mer

Om Sekreteriatet på FNs egne sider

Temasider om FNs arbeid

Flere av FNs organisasjoner, fond og programmer