[[suggestion]]
Administrasjonsavdelingen
Adresse:
Storgata 33, Oslo
Telefon:
22 86 84 00
Fax:
22 86 84 01
E-post:
fn-sambandet@fn.no

Ansatte

Hilde Loftesnes Nylén

Administrasjonsleder 22 86 84 00 / 450 20 490
Hege Ruud

Hege Ruud

Seniorrådgiver 22 86 84 03
Liv Lier

Liv Eva Lier

Konsulent 22 86 84 00
Gisle Aschim

Gisle Aschim

Rådgiver 22 86 84 06

Turid Halvorsen

Konsulent 52 90 07 12