[[suggestion]]
Barnearbeid
Søylediagram
Tabell
Land 2016 (Prosent av barn 5-17 år.)
Nigeria 31.5
Senegal 22.8
Colombia 3.6
Jordan 1.7

[[ modalTitle ]]

Kart