[[suggestion]]
Befolkningstall

Forklaring

Tallene er estimat fra 1950 til 2015, i tillegg til framskrivinger(projeksjoner) fra 2015 til 2095. 

Framskrivingene som er gjengitt her er hentet fra FNs befolkningsavdeling, og er basert på medium-varianten, det vil si at andre faktorer som fruktbarhet, migrasjon og levealder holder seg stabile.