[[suggestion]]
Drapsrate

Drapsrateantall drap per 100.000 innbyggere (2017)

Drapsrate2017

Land antall drap per 100.000 innbyggere (2017)
Filippinene 8.41
Kasakhstan 5.33
Sri Lanka 2.33
Belgia 1.69
Romania 1.45
New Zealand 0.54
Polen 0.48

[[ modalTitle ]]

Drapsrate2017

antall drap per 100.000 innbyggere

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Drapsrate er antallet overlagte drap i et land. Antallet overlagte drap i et land er ikke bare et hinder for utvikling, men også en god indikator på hvor godt samfunnet som helhet fungerer. Mange steder i verden er vold et stort problem, og særlig store byer kan ha høyere drapsrater som følge av kriminalitet enn land som er definert til å være i væpnet konflikt. Et land med dårlig fungerende institusjoner, som rettsvesen og politi, har ofte høye drapsrater.

Indikatoren er en del av FNs bærekraftmål nummer 16.1.1 som er å oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen dødsfall relatert til vold i hele verden.

FNs bærekraftsmål 16

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

FNs bærekraftsmål 16 har som målsetting å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 

Bærekraftsmålet har 12 delmål og 26 indikatorer.

Les mer om FNs bærekraftsmålAbonner på nyhetsbrev: