[[suggestion]]
Dyrkbart jordområde

Forklaring

Dyrkbar jord er både områder som dyrkes hele tiden og jord som i perioder dyrkes eller brukes til beite for dyr. I tillegg er jord som ikke brukes, men som er dyrkbar, regnet med. Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.

Abonner på nyhetsbrev: