[[suggestion]]
Fødselsregistreringer

FødselsregistreringerProsent av barn under fem år (2018)

Fødselsregistreringer2018

Land Prosent av barn under fem år (2018)
Slovakia 100.0
Oman 100.0
Irak 98.8
Albania 98.4
Marokko 96.1
Indonesia 71.9
Barbados 68.0

[[ modalTitle ]]

Fødselsregistreringer2018

Prosent av barn under fem år

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Å registrere barn ved fødselen i offentlige registre er viktig for å sikre individuelle rettigheter.

Til tross for positiv utvikling har ett av fire barn under fem år verden over ennå ikke blitt offisielt registrert hos myndighetene.

Dette er en indikator for FNs bærekraftmål ,delmål 16.9 som handler om å sikre juridisk identitet for alle, blant annet med å registrere alle som blir født, innen 2030.

FNs bærekraftsmål 16

Fred og rettferdighet

FNs bærekraftsmål 16 har som målsetting å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 

Bærekraftsmålet har 12 delmål og 26 indikatorer.

Les mer om FNs bærekraftsmål