[[suggestion]]
Fornybar energi

Forklaring

Andelen fornybar energi (som kommer fra vannkraft, biodrivstoff, vind, sol, biogass, avfall, samt geotermiske og marine kilder) av verdens totale energikonsum har økt sakte, samtidig som forbruket av moderne fornybar energi øker kraftig.

Denne indikatoren skal hjelpe oss å nå del mål 7.2  i FNs bærekraftsmål som er å øke andelen av fornybar energi av all verdens energiforbruk.

En begrensning i disse tallene er at vi klarer ikke å skille mellom den fornybare energien som er produsert bærerkraftig mot den som ikke er produsert bærekraftig. Dette jobber FN med å få målinger for. 

FNs bærekraftsmål 7

Ren energi for alle

FNs bærekraftsmål 7 ønsker å "sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle".

Det er 3 delmål og 6 indikatorer som måler om vi når disse målene er å telle hvor mange som har tilgang til elektrisitet, hvilke energikilder som blir brukt, om hvor mye som er fornybart. 

Målet innebærer også å styrke investeringer internasjonalt på forskning på ren energi og produksjon av fornybar energi 

Les mer om FN bærekraftsmål