[[suggestion]]
Fredsbevarende operasjoner

Forklaring

Her vises antall soldater, politi og militære observatører i de ulike fredsbevarende operasjonene til FN. Tallene er her fordelt på land, men er organisert i de ulike pågående operasjonene FN deltar i. Det er 14 pågående operasjoner i 2019. I Sudan er det to (som her er slått sammen) og det er en operasjon i Kosovo med 17 personer som ikke er med på lista siden Kosovo ikke er anerkjent stat. 

For å se hvilke land som sender soldater til de fredsbevarende operasjonene kan du gå til vår temaside om FN, fred og sikkerhet.

Abonner på nyhetsbrev: