[[suggestion]]
Korrupsjon

Forklaring

Korrupsjonsskalaen går fra 0 (veldig korrupt) til 100 (helt renhårig). Indikatoren inkluderer korrupsjon i offentlig sektor (f.eks. politiet, utdannings- og helsesystemet, offentliges kjøp av tjenester fra næringslivet) og i politikken. 

Det globale gjennomsnittet i 2018 var så lavt som 43 poeng, der hele 2/3 av landene hadde mindre enn 50 poeng. Indeksen er utarbeidet av organisasjonen Transparency International som samler data fra ulike uavhengige institusjoner.

FN bærekraftsmål nummer 16 handler blant annet om å oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.

Abonner på nyhetsbrev: