[[suggestion]]
Levealder

Forklaring

Statistikken måler forventet levealder ved fødselen og er en prognose for forventet levealder i befolkningen.

Tallene for de kommende årene som er gjengitt her er hentet fra FNs befolkningsanslag, og er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile.