[[suggestion]]
Malariatilfeller

Forklaring

Malaria tar livet av nesten en halv million mennesker hvert år - i hovedsak afrikanske barn under fem år.

Statistikken er en del av bærekraftsmål nr 3.3. å utrydde noen av de største sykdomsepidemiene i verden.

FNs bærekraftsmål  3

God helse

FNs bærekraftsmål nummer 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Målet har 13 delmål og 27 indikatorer som blant annet måler om vi klarer å redusere barnedødeligheten, mødredødeligheten, øke levealderen og begrense spredning av  smittsomme sykdommer. 

Les mer om FNs bærekraftsmål