[[suggestion]]
Tertiærnæring

Forklaring

Tertiærnæring referer her til servicesektoren og inkluderer varehandel (inkludert hotell og restaurantbransjen), transport, administrasjon og styre, finans, og service som skole, sykehus og kjøp og salg av eiendom.  

Abonner på nyhetsbrev: