[[suggestion]]
Undervektige barn

Undervektige barnprosent (2017)

Undervektige barn2017

Land prosent (2017)
Senegal 9.0
Burkina Faso 8.7
Tadsjikistan 5.6
Haiti 3.7
Marshalløyene 3.6
Nord-Korea 2.5
Albania 1.6
Peru 0.5

[[ modalTitle ]]

Undervektige barn2017

prosent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Hvor mye barn vokser er internasjonalt anerkjent som en måte å måle om barn får nok eller rett ernæring.  Det er Verdens helseorganisasjon som har standarden på hva som er normal vekst.

Undervekt viser et barn som er for tynn i forhold til høyde som et resultat av kronisk eller midlertidig feilernæring.

Statistikken er en indikator for FNs bærekraftsmål ,der delmål 2.2  går spesielt inn på det å hindre undervekt blant barn. Dette er også et mål for ernæring for Verdens helseforsamling. 

FNs bærekraftsmål  2

Utrydde sult

Mål nummer 2 handler om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Målet har 8 delmål og 13 indikatorer som blant annet måler om vi klarer å utrydde sult og feilernæring, om vi kan doble produktiviteten og inntektene til småskalaprodusenter i landbruket, og å sikre bærekraftige systemer for matproduksjon.

Det er også en målsetting å styrke evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, planter og husdyr.

Les mer om FNs bærekraftsmål