[[suggestion]]
Hiv-smitte

Forklaring

Indikatoren viser ikke andelen hiv-smittede i befolkningen, men antall nye årlige tilfeller av hiv-smittede per 1 000 usmittede innbyggere. Dette er dermed en god måling på hvordan kampen mot utbredelsen av hiv går i det enkelte land.

Indikatoren 3.3.1 er en del av FNs bærekraftsmål 3. og måler om vi kan stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer innen 2030.

FNs bærekraftsmål  3

God helse

FNs bærekraftsmål nummer 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Målet har 13 delmål og 27 indikatorer som blant annet måler om vi klarer å redusere barnedødeligheten, mødredødeligheten, øke levealderen og begrense spredning av  smittsomme sykdommer. 

Les mer om FNs bærekraftsmål nummer 3 Abonner på nyhetsbrev: