[[suggestion]]
MPI - Fattigdomsindeks

Forklaring

FN måler utvikling i et land i Human Development Index (HDI). For å få vite mer om utviklingen innad i landet har FN utviklet indeksen MPI i tilleg.  MPIen måler 10 faktorer innen emnene: helse, utdanning, og levestandard, og måler disse i forhold til hverandre.

Når man beregner MPI forteller tallene både hvor mange mennesker som er fattige i et land, og hva et gjennomsnittlig fattig menneske, i det landet, mangler for å få det bedre. 

Det betyr for eksempel at hvis et menneske er underernært eller ikke får gå på skole, så er det en mer alvorlig form for fattigdom enn hvis man mangler elektrisitet og telefon der man bor.

 Les mer om hvordan måler vi fattigdom og hvem er de fattige?

Abonner på nyhetsbrev: