[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Blanka

Om filmen

Blanka gir deg en unik sjanse til å bedre forstå hvordan det er å vokse opp i fattigdom i andre deler av verden. Skuespillerne i filmen er selv fra gata i Manila og gjør en utrolig innsats i denne varme og sterke fortellingen.

Ved å se en film hvor barn på deres egen alder lever i fattigdom og bor på gata, kan det være godt å vite at verden har en plan for å bekjempe dette. Vi ønsker derfor at dere skal kjenne til hva verden har satt seg som mål for å oppnå en mer likestilt verden hvor ingen skal behøve å oppleve å bo på gata slik som barna i denne filmen.

Elevtekst: Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling

I verden i dag lever 767 millioner mennesker i det vi kaller for ekstrem fattigdom. Det betyr at de må klare seg for 1,90 dollar, omtrent 16 kroner, om dagen. De som er ekstremt fattige har ikke råd til de viktigste tingene vi trenger for å leve som mat, klær og et sted å bo.

Å være fattig handler ikke bare om å ha lite penger. Det betyr også at du ikke har samme muligheter som andre til å gå på skole, føle deg trygg, få hjelp når du er syk og til å skape en god framtid for deg selv. Alle disse tingene er eksempler på menneskerettigheter. Menneskerettighetene ble bestemt av FN i 1948 og beskriver hva vi trenger for å leve gode liv.

Færre fattige enn før

For snart 20 år siden, i 1999, var det 1,7 milliarder mennesker som levde i ekstrem fattigdom. Det er mange grunner til at tallet har gått så dramatisk ned. En av dem er at land har hatt høy økonomisk vekst. Det betyr at de tjener mer og har blitt rikere.

Selv om ett land blir rikere er det ikke sikkert at det blir bedre for alle som bor der. Faktisk er det sånn at forskjellene mellom land og mellom rike og fattige innad i land blir større. Ulikhet mellom folk er et problem fordi det gir grunnlag for uro og konflikt.

Verden har en felles plan

For å løfte land ut av fattigdom er det også viktig at land samarbeider. I FN, de Forente Nasjoner, møtes 193 land og forsøker å sammen finne ut av felles løsninger på de store problemene verden står ovenfor.

I 2015 ble landene i FN enige om en arbeidsplan med 17 mål for hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene har fått navnet FNs bærekraftsmål og gjelder for alle land, også Norge.

Målet er å gjøre verden til et sted der alle mennesker har like muligheter for gode liv, samtidig som vi tar hensyn til grensene på planeten vår og ikke ødelegger for de som kommer senere. Dette kalles for bærekraftig utvikling.

Forandringene som må til for å nå målet om bærekraftig utvikling henger tett sammen med hverandre.  Å arbeide med bare ett av bærekraftsmålene kan bety at det blir bedre for flere målene og samtidig verre for andre. Det betyr at vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Det er både vanskelig, men også viktig.

Oppgaver

Finn svaret

  1. Hva er menneskerettighetene?
  2. Hva er FNs bærekraftsmål?
  3. Hva er målet for FNs bærekraftsmål?

Les og tenk

  1. Hva er sammenhengen mellom menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål?
  2. Hvordan tenker du at det å gå på skole kan være med på å gi mindre fattigdom, mindre sult og bedre helse?

Stikkord

  • Barnekonvensjonen
  • FNs bærekraftmål
  • Menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087