[[suggestion]]
Menneskerettigheter for mellomtrinnet
Fag:
KRLE, Samfunnsfag
Klassetrinn:
1-7 trinn
Tema:
FN, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
ca 1 time

Oppgave 1:

Elevene får utdelt en lapp hvor de skal skrive det første de tenker på når læreren sier menneskerettigheter.

Samle inn lappene og skriv opp alle ordene. Se om noen er like. Snakk om ordene. Begrunne hvorfor de har skrevet akkurat dette ordet.

Oppgave 2 

Hva er en rettighet? 

Når elevene har kommet med forslag til hva en rettighet er blir man enige i felleskap om en definisjon. Nevn eksempler på rettigheter.

La elevene gå sammen i små grupper der de lager en liste over rettigheter de synes er viktige. Lag en felles liste for hele klassen. La elevene argumentere for hvorfor de ulike rettighetene er viktige.

Sammenlign elevenes liste med menneskerettighetserklæringen og se hvor mange av rettighetene som passer inn.

Oppgave 3

La elevene intervjue andre elever/folk i nærmiljøet om menneskerettighetene. Hvilke er viktigst? Hvorfor? Hva er de viktigste rettighetene for oss? For andre i verden? Er det forskjell?

Oppgave 4

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Hva betyr det? Diskuter

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Artikkel 4

Denne artikkelen omhandler slaveri. Hva betyr det? Hva er slaveri?

Finnes det slaveri i verden i dag? Gi eksempler på hva som kan defineres som slaveri.

Mange steder i verden må barn jobbe, kan dette defineres som slaveri?

Bruk verdensarvsiden om slaveri

Oppgave 5

Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn.

Artikkel 26

Hvorfor går vi på skole? Hvem har bestemt det? Hva er det viktigste med å gå på skole. Gå i grupper, diskuter og bli enige om de tre viktigste tingene. Diskuter i klassen hva dere kom fram til. Begrunn svarene.

Lag en undersøkelse/meningsmåling på skolen. Hva er det viktigste med å gå på skole.

Kompetansemål

Kompetansemål

KRLE:

  • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem

Samfunnsfag

  • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet


Fagtekst om menneskerettigheter til elevene

Tilbakemeldinger eller spørsmål? Ta kontakt

Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Fung. Regionleder Øst 22 86 84 13

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere