[[suggestion]]
Ressursbank "Bærekraft"
Fag:
KRLE, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
1-7 trinn
Tema:
Befolkning og flyktninger, Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, Klima og miljø

«Bærekraft» er et tverrfaglig undervisningsopplegg for mellomtrinnet med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling. Opplegget inneholder animasjonsfilmer og læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i KRLE, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Opplegget er utviklet av FN-Sambandet og UNICEF Norge i samarbeid med lærere og elever på mellomtrinnet i barneskolen.

Mål med oppgavene

Undervisningsopplegget "Bærekraft" består av sju tverrfaglige læringsaktiviteter. Aktivitetene kan brukes over en uke, eller enkeltvis etter behov.

Læringsaktivitetene rommer oppgaver som krever samarbeid, og har sin styrke ved at de kombinerer læring av sentral faglig kunnskap med systematisk trening i å sette ord på læringen som foregår. Øvelse i å formulere egne tanker, innlæring av nye ord og begreper er en sentral del av læringsaktivitetene. Elevene skal gis mulighet til å ta ordet, lytte til andre, bygge videre på det andre sier, stille spørsmål og bringe diskusjonene videre. Derfor inneholder flere av læringsaktivitetene kun forslag til fasit.

Begrepsinnlæring og kontekstuell forståelse vil være med på å gi elevene en tverrfaglig handlingskompetanse i klasserommet, i nærmiljøet og verden for øvrig. Læringsaktivitetene er utformet for å aktivisere elevene og utfordre deres fantasi og skaperevne, oppmuntre til tverrfaglig samarbeid og gi helhetlig kunnskap.

Alle læringsaktivitetene inneholder egne lærerveiledninger med forklaringer, metodetips, instruksjoner og forslag til tilpasning og differensiering. Det er også laget en egen ordliste med nøkkelbegreper knyttet til bærekraftig utvikling som kan være nyttig å bruke gjennom hele opplegget.

Undervisningsopplegget er tilpasset kompetansemål fra læreplanen, tilrettelagt for tverrfaglig undervisning. Materiellet er beregnet på 7. trinn, men noen av oppgavene kan med fordel brukes på resten av mellomtrinnet også. 

Opplegget er tilrettelagt for omvendt undervisning, som er en form for blandet læring hvor eleven introduseres for tematikken gjennom en film på nett. 

Oppgaver

 • Målet med denne øvelsen er å gi en inspirerende og morsom start til undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

  Fag:                        Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:         5-7 trinn
  Tid:                         2 skoletimer
  Aktivitet:              Film, klassesamtale, oppgaver og kviss
 • En aktiv og morsom bildeoppgave om utdanning og bærekraft.

  Oppgave 6

  Fag:                           Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:             5-7 trinn
  Tid:                            2 x 45 minutter
  Aktivitet:                   Gruppearbeid, klassesamtale og skriveopgave


 • En gruppeøvelse hvor du bruker bilder til å finne og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling

  Oppgave 7

  Fag:                      Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        5-7 trinn
  Tid:                       2 x 45 minutter
  Aktivitet:              Gruppeøvelse med bilder, klassesamtale


 • Matematikkoppgaver om befolkningsvekst, klima, levesett og bærekraftig utvikling.

  Oppgave 5

  Fag:                  Matematikk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                   Fleksibelt
  Aktivitet:          Oppgaver innen å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.


 • Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

  Oppgave 2

  Fag:                  Naturfag, Sammfunnsfag, Norsk
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                   5-10 minutt hver runde
  Aktivitet:          Kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet


 • En øvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut.

  Oppgave 3

  Fag:                  Naturfag, Samfunnsfag, Norsk
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                  45 minutter
  Aktivitet:         Kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet


 • Forbudte ord gir elevene god trening i å øve på faglige begreper på en morsom og lekpreget måte.

  Oppgave 4

  Fag:                  Naturfag, Samfunnsfag, Norsk
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                  45 minutter
  Aktivitet:         Spill og kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet


Ressurser

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere