[[suggestion]]
Ressursbank "Bærekraft"
 
Fag:
KRLE, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
1-7 trinn
Tema:
Befolkning og flyktninger, Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, Klima og miljø

«Bærekraft» er et tverrfaglig undervisningsopplegg for mellomtrinnet med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling. Opplegget inneholder animasjonsfilmer og læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i KRLE, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Opplegget er utviklet av FN-Sambandet og UNICEF Norge i samarbeid med lærere og elever på mellomtrinnet i barneskolen.

Mål med oppgavene

Undervisningsopplegget "Bærekraft" består av sju tverrfaglige læringsaktiviteter. Aktivitetene kan brukes over en uke, eller enkeltvis etter behov.

Læringsaktivitetene rommer oppgaver som krever samarbeid, og har sin styrke ved at de kombinerer læring av sentral faglig kunnskap med systematisk trening i å sette ord på læringen som foregår. Øvelse i å formulere egne tanker, innlæring av nye ord og begreper er en sentral del av læringsaktivitetene. Elevene skal gis mulighet til å ta ordet, lytte til andre, bygge videre på det andre sier, stille spørsmål og bringe diskusjonene videre. Derfor inneholder flere av læringsaktivitetene kun forslag til fasit.

Begrepsinnlæring og kontekstuell forståelse vil være med på å gi elevene en tverrfaglig handlingskompetanse i klasserommet, i nærmiljøet og verden for øvrig. Læringsaktivitetene er utformet for å aktivisere elevene og utfordre deres fantasi og skaperevne, oppmuntre til tverrfaglig samarbeid og gi helhetlig kunnskap.

Alle læringsaktivitetene inneholder egne lærerveiledninger med forklaringer, metodetips, instruksjoner og forslag til tilpasning og differensiering. Det er også laget en egen ordliste med nøkkelbegreper knyttet til bærekraftig utvikling som kan være nyttig å bruke gjennom hele opplegget.

Undervisningsopplegget er tilpasset kompetansemål fra læreplanen, tilrettelagt for tverrfaglig undervisning. Materiellet er beregnet på 7. trinn, men noen av oppgavene kan med fordel brukes på resten av mellomtrinnet også. 

Opplegget er tilrettelagt for omvendt undervisning, som er en form for blandet læring hvor eleven introduseres for tematikken gjennom en film på nett. 

Oppgaver

 • En inspirerende og morsom start til undervisningen om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

  Fag: norsk, samfunnsfagAktivitet: film, klassesamtale, oppgaver og quiz
  Tid: 60 - 90 minutter

  Klassetrinn: 5-7 trinn

 • Undervisningsopplegget skal gi elevene en forståelse av hvor viktig utdanning er for bærekraftig utvikling. Elevene blir kjent med prinsippene for barnevennlige skoler og skal, gjennom en bildeoppgave, prioritere ulike tiltak for at en skole skal bli barnevennlig. Aktiviteten legger opp til samtale og refleksjon.

  Oppgave 6

  Fag:                           Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:             5-7 trinn
  Tid:                            2 x 45 minutter
  Aktivitet:                   Gruppearbeid, klassesamtale og skriveopgave


 • Dette er en aktivitet som tar utgangspunkt i virkelige eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil. Målet er at elevene gjennom bilder skal utforske og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling. 

  Oppgave 7

  Fag:                      Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        5-7 trinn
  Tid:                       2 x 45 minutter
  Aktivitet:              Gruppeøvelse med bilder, klassesamtale


 • Matematikkoppgaver om befolkningsvekst, klima, levesett og bærekraftig utvikling.

  Oppgave 5

  Fag:                  Matematikk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                   Fleksibelt
  Aktivitet:          Oppgaver innen å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.


 • Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

  Oppgave 2

  Fag:                  Naturfag, Sammfunnsfag, Norsk
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                   5-10 minutt hver runde
  Aktivitet:          Kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet


 • Dette opplegget går ut på utvikle et felles ordforråd om bærekraftig utvikling gjennom en øvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut.

  Oppgave 3

  Fag:                  Naturfag, Samfunnsfag, Norsk
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                  45 minutter
  Aktivitet:         Kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet


 • Forbudte ord gir elevene god trening i å øve på faglige begreper på en morsom og lekpreget måte.

  Oppgave 4

  Fag:                  Naturfag, Samfunnsfag, Norsk
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                  45 minutter
  Aktivitet:         Spill og kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet


Ressurser

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: