Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Barnevennlige skoler og bærekraft
Fag:
Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Tidsbruk:
2 x 45 min
Forberedelser:
Du trenger ett sett kopieringsoriginaler per gruppe (ev. kopi av teksten om barnevennlige skoler til alle)

Introduksjon

Denne aktiviteten skal gi elevene en forståelse av hvor viktig utdanning er for en bærekraftig utvikling. Elevene blir kjent med prinsippene for barnevennlige skoler og skal, gjennom en bildeoppgave, prioritere ulike tiltak for at en skole skal bli barnevennlig. Aktiviteten legger opp til samtale og refleksjon.

Oppgaven egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før. Oppgaven er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, og vi anbefaler å ha vært gjennom introduksjonsøvelsen Kick-off: Film, samtale og quiz som et minimum, i tillegg til å ha jobbet med ordlisten.

«Child Friendly Schools» er et viktig satsingsområde i UNICEFs bistandsarbeid og eksempel på et tiltak for bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon har man en helhetlig tilnærming til barnet, og UNICEF jobber på flere nivåer med å utvikle barnevennlige skoler i egenskap av FNs barnefond.

Læreplaner utvikles og revideres i samarbeid med utdanningsmyndighetene. Metoder og undervisningsmateriell utvikles og produseres i samarbeid med andre organisasjoner/partnere, og nye skolebygg settes opp med luftige, lyse klasserom og gode vann- og sanitærforhold.  På denne måten blir de barnevennlige skolene et eksempel på bærekraftig utvikling for den enkelte og samfunnet.  Les mer om barnevennlige skoler i elevteksten.

Forberedelse

 • Kopier bildene med overskrift og bildetekst. Beregn ett sett bilder per gruppe på 3-4 elever. Laminer gjerne arkene så de kan brukes flere ganger.
 • Klipp ut bildene og legg settene i hver sin konvolutt.
 • Kopier teksten «Barnevennlige skoler er bærekraftige» til elevene. Du kan eventuelt velge å presentere innholdet selv for klassen.

Del 1: Tekst og samtale (45 min)

 • Les teksten «Barnevennlige skoler er bærekraftige». Spør elevene hva de synes er viktig for at en skole skal være barnevennlig og bærekraftig
 • Hvorfor er utdanning viktig for å få til en bærekraftig utvikling? Samtale i grupper og oppsummering i plenum
 • Del klassen i grupper på 3-4 elever. Gi hver gruppe et sett med bilder inkl. bildetekst. Be gruppene bli enige om en rekkefølge på bildene slik at de legger bildet med det de synes er viktigst for en barnevennlig skole først, det nest viktigste som nr. 2 osv.
 • Sammenlign gruppenes resultater og be dem begrunne valgene der de har valgt forskjellig.
 • Hva er barnevennlig på skolen du går på? Hva er ikke barnevennlig? Gruppene skriver svarene på Post It-lapper som de henger under en av overskriftene «Barnevennlig» / «Ikke barnevennlig». Gjennomgå resultatene i fellesskap.

Del 2: Hva kan jeg gjøre? (45 min)

Be elevene velge et av punktene under «ikke barnevennlig» og skrive et forslag til elevrådet, samarbeidsutvalget eller rektor om hva som kan gjøres for å rette på det. Gruppene kan f.eks. velge seg et punkt og skrive et forslag hver. Til slutt kan hele klassen stemme over hvilket forslag de vil sende.

Kompetansemål

Norsk
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold
Samfunnsfag
 • Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt

Ressurser

Spørsmål eller innspill til oppgaven? Vi vil høre fra deg!