[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Amazonia
Fag:
Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Klima og miljø
Tidsbruk:
Forarbeid: 2 skoletimer Filmvisning: 2 skoletimer

Om filmen

Sirkusapen Sai skal fraktes til et nytt sted med fly, men flyet kommer ut for uvær og styrter midt i regnskogen Amazonas. Apen, som er vant til å være blant mennesker, må på egenhånd utforske regnskogen og finne veien tilbake til sivilisasjonen. Apens reise gjennom skogen er vakker og spennende. Her møter den farlige dyr, finner mat, skaffer seg venner og fiender og observerer skapninger verken apen eller vi som ser på har sett tidligere.  Filmen vil garantert engasjere et ungt publikum og er godt egnet til å skape  faglig nysgjerrighet og læring rundt temaer som bærekraft, natur og miljø.

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen får skolene også et opplegg med arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Kontakt ditt lokale distriktskontor for å avtale visning. (Kontaktinformasjon nederst på siden)

Lærerveiledning Amazonia

Undervisningsopplegget består av:

·       Fagteksten Regnskogen Amazonas med oppgaver (45 minutter)

·       Ressursark Bildefortelling (45 minutter)

·       Filmvisning (83 minutter) med presentasjon fra FN-sambandet (10 minutter)

Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet vil lære elevene om hva en regnskog er, om mangfoldet i Amazonas og at regnskogen er svært viktig for hele jordens klima. FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik det er beskrevet i denne lærerveiledningen. Dette gjør at elevene får et best mulig læringsutbytte av filmen.

Del 1: Før filmvisningen (90 minutter)

Tid: 2x45 minutter

Første time

1. Elevene skal lese fagteksten på elevsiden. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter. Én og én, i par, lesestafett i klassen, høytlesing fra læreren i kor med elevene etc. Det kan være noen vanskelige ord som elevene ikke kan fra før. Dersom de leser alene kan de få i oppgave å streke under vanskelige ord slik at de kan gjennomgås i felleskap etterpå. Foregår lesingen høyt kan du forklare vanskelige ord underveis.

2. Elevene arbeider med de seks oppgavene til teksten. Oppgavene besvares skriftlig. Finn svaret-oppgavene handler om å hente ut informasjon fra teksten. Disse oppgavene trener den grunnleggende ferdigheten å lese. Les og tenk-oppgavene er oppgaver en ikke finner direkte svar på i teksten. Man må bruke informasjonen i teksten og koble den sammen med det man vet fra før. Kanskje er det også flere mulige svar.

3. Oppgavene kan gås gjennom muntlig i felleskap.

4. Dersom det er tid igjen kan du avslutte timen med å vise filmen Paranøtten.

Paranøtt-treet er vernet, men er et glimrende eksempel på at å verne litt, eller noe her og der, er ganske meningsløst. Vi må verne skogene i sin helhet. Regnskogen er et gigantisk økosystem, der arter lever i avhengighetsforhold. Når skogen får stå uberørt fungerer økosystemet som det skal - det holder seg selv gående. Frø spres og nye planter spirer. Dyrene finner den mattypen de er tilpasset til å leve av, parer seg og avkommene deres overlever. Når skogen blir borte blir også artene borte. Bare små inngrep i skogen kan ha store konsekvenser for naturmangfoldet ved at økosystemene kommer i ubalanse. Hvis regnskogen forsvinner blir klimaet for hele verden dårligere fordi regnskogen har den viktige oppgaven det er å lagre CO2.

Andre time

Forberedelse

 • Bildene i Ressursark: Bildefortelling må kopieres. Beregn et sett per gruppe på to elever. Et godt tips er å laminere arkene, for dette materialet kan du bruke flere ganger selv uten visning av filmen Amazonia.
 • Bildene kan legges i konvolutter for å holde orden på dem. Ti ulike bilder i hver konvolutt.

Oppstart

Minn elevene på hva dere lærte i arbeidet med elevteksten. Trekk ut noen hovedmomenter som at regnskogen er hjemmet til mange rare dyr, at regnskogen er i fare for det blir hugget for mye av den, og at hele verdens klima blir dårligere uten regnskog.

Instruksjoner

Plasser elevene sammen to og to. Hver gruppe får en konvolutt med ti bilder. Elevene tar ut bildene og legger de med bildesiden ned slik at de ikke kan se hva som er på bildene. Bildene blandes godt på pulten. Elevene trekker et bilde annenhver gang til hver elev har tre, fire eller fem bilder. (Her kan du som lærer avgjøre hva som er passende antall bilder for dine elever. Dersom dette er nytt for elevene kan det være nok med tre bilder hver. Dersom de er flinke med historiefortelling og kjenner til arbeidsmetoden kan de trenge flere bilder).

Elevene legger bildene sine i en rekkefølge de bestemmer selv. Så skal de ut fra det de ser på bildene skrive ned en historie. Hva er det som skjer i bildene? Målet er at de skal bruke det de har lært i arbeidet med elevteksten til å lage sin egen historie.

Elevene leser historiene opp for hverandre. De kan også bytte partner når de gjør dette. Hver elev må si en positiv ting om den andre elevens historie. Historiene kan henges opp på veggen (eventuelt sammen med bildene).

Fakta om regnskogen

Dette kjennetegner tropisk regnskog:

 • Stabil temperatur: 20-25 grader celsius hele året.
 • Årlig regnfall er mer enn 2000 mm.
 • Mørk: Kun 2 prosent av sollyset når skogbunnen.
 • Næringsfattig jord: Jorda er ofte syrlig og næringsfattig.
 • Mangfoldig: Enormt utvalg av dyre- og plantearter.

Den tropiske regnskogen vokser i et belte på begge sider av ekvator. De største regnskogene finner vi i Amazonas i Sør-Amerika, i Sentral-Afrika og på øya Ny-Guinea i Sørøst-Asia.

I dag regner vi med at rundt 6 prosent av jordens overflate er dekket av regnskog. Før den industrielle revolusjonen, som begynte rundt 1750, var rundt 13 prosent av jordens overflate dekket av regnskog. Det betyr at under halvparten av den opprinnelige regnskogen er igjen.

Regnskogen må bevares av tre viktige grunner:

 • Klima: Regnskogen lagrer CO2. Når trærne blir hugget, eller regnskog brennes for å lage jordbruks- og beiteland, slippes den lagrede CO2en ut i atmosfæren og bidrar til klimaendringer.
 • Mellom 50 og 80 prosent av alle jordas dyr- og plantearter lever i de tropiske skogene. Når skogen blir borte fører det til at mange arter dør ut.
 • Rundt 260 millioner mennesker bor i og er avhengige av regnskogene. De vil miste livsgrunnlaget sitt hvis skogene ødelegges.

Klimaet endrer seg

Høye klimagassutslipp fører til at klimaet endrer seg. Temperaturøkningen de siste femti årene har allerede fått konsekvenser for mennesker og natur. Fortsetter den, vil disse bli enda alvorligere:

 • Temperatur, nedbør og vindstyrke vil øke eller synke alt etter hvor du bor.
 • Noen vil oppleve oversvømmelser, andre katastrofale tørkeperioder.
 • Vi vil få mer ekstremvær, som kraftige regnskyll, stormer og orkaner.
 • Landområder står i fare for å forsvinne under havoverflaten som følge av at havet stiger.

Del 2: Visning av filmen Amazonia (90 minutter)

Filmen varer i 83 minutter.

FN-Sambandet vil holde en innledning i forkant av filmvisningen. Innledningen vil fortelle kort om filmen vi skal se og om dyrene i regnskogen.

Elevene kan ta med noe å skrive på og med til visningen. Da kan de sette en strek på et ark hver gang de ser et dyr i filmen som de ikke har sett før. Hvem har flest streker når filmen er over? Kan de huske hvordan de ukjente dyrene så ut? Hvorfor tror de akkurat dette rare dyret har en viktig funksjon i regnskogen?

Kompetansemål

 • Samfunnsfag

  • gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei
  • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

  Norsk

  • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
  • bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner

Ressurser

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Arne Øi

Arne Øi

(Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

(Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Kine Olsen

Kine Olsen

(Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere