[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Amazonia

Regnskogen Amazonas

I Brasil er det en skog som heter Amazonas. Vi kaller denne skogen for regnskog. Det vil si at i Amasonas regner det ekstra mye! Det er flere regnskoger i verden. De tropiske regnskogene ligger i et belte rundt midten av jorda (ekvator). I Norge har vi noe som kalles boreal regnskog. Den finnes i Trøndelag og Nordland. Boreal regnskog er en spesiell type grantrær som vokser ved kysten.

Hvordan tror du det ser ut i Amazonas?

Se for deg høye, grønne trær, masse planter og rare dyr. Da får du et riktig bilde av hvordan det ser ut i Amazonas. Det er ingen andre steder i verden med så mange forskjellige typer dyr og planter som i de tropiske regnskogene.

Mer enn halvparten av verdens 1,4 millioner planter og dyr lever i regnskogen. Hvert år finner forskere tusenvis av nye planter.

I regnskogen bor det mange mennesker som har lært seg å leve i pakt med naturen. Det betyr at de tar veldig godt vare på regnskogen. De hugger ikke flere trær enn det skogen tåler, og de forstyrrer ikke dyrene og plantene som lever der.

Nyttig regnskog

Har du noen gang tatt en hodepinetablett? Da kan det hende du har spist en bit av regnskogen. Mange medisiner inneholder nemlig stoffer som bare finnes i regnskogen.

Regnskogen i fare

Alle de rare dyrene og plantene somfinnes i Amazonas er avhengige av hverandre. Skogen trives når den får være i fred. Frø spres, og nye planter spirer. Dyrene finner den maten de lever av, de parer seg, og barna deres overlever.

Regnskogen er i fare fordi mange hugger ned trærne. De bruker trærne blant annet til å lage møbler. På områdene der regnskogen sto, lager de plass til kvegdrift, plantasjer og industri.

Regnskogen er viktig for menneskene som bor i skogen, og for dyr og planter som lever der. Den er også viktig for at klimaet på jordkloden skal være bra.

Hva er klima?

Klima betyr hvordan været er over en lang periode. For eksempel kan vi si at i Amazonas er det et varmt klima og det regner mye. Vi kan også si at i Norge er det et kaldt klima om vinteren, og vi kan gå på ski og leke i snøen.

Når folk hugger regnskogen kan det ødelegge klimaet i verden. Det kan føre til at vintrene i Norge blir varmere, og at vi får regn i stedet for snø. Det blir varmere over alt, og det blir sterkere stormer og store flommer. Jordkloden trives ikke når den blir varmere, og det blir vanskeligere for både mennesker, dyr og planter å leve godt.

Oppgaver

Finn svaret

1. Hva er en regnskog?

2. Hvor finner vi tropisk regnskog?

3. Hvor mange planter og dyr lever iregnskogen?

Les og tenk

1. På hvilken måte er alle dyrene og plantene i Amazonas avhengige av hverandre?

2. Hvorfor er regnskogen i fare?

3. Hvorfor er det viktig at vi tar vare på regnskogen?

Ressurser

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Arne Øi

Arne Øi

(Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

(Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Kine Olsen

Kine Olsen

(Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00