Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Kick-off: Film, samtale og quiz om bærekraft
Fag:
Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Tidsbruk:
2 skoletimer
Forberedelser:
Du trenger utskrift av fagteksten og listen over utfordringer, samt skjerm til filmvisning i klassen

Introduksjon

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Felles for alle målene er bærekraftig utvikling.

Målet med denne øvelsen er å gi en inspirerende og morsom start til undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Introduksjonsøkta er tilrettelagt for omvendt undervisning (flipped classroom), og anbefales å brukes slik. Øvelsen begynner derfor ved at elevene ser en animasjonsfilm på nett hjemmefra. Den vil danne grunnlaget for påfølgende oppgaver, samtaler og quiz i klassen.

Introduksjonsøkta er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, og er et godt faglig grunnlag for de andre oppgavene i opplegget.

Øvelsen er delt i fire:

 1. Klassesamtale: Hva er de største utfordringene i verden?
 2. Film og spørsmål
 3. Fagtekst og oppgaver
 4. Kahoot-quiz

Vi anbefaler at du som lærer ser animasjonsfilmen og har noe forkunnskap om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål i forkant av øvelsen.

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Del 1: Klassesamtale (30 min)

Målet med denne aktiviteten er at det skal være en engasjerende start på undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Her er tre forslag til hvordan du kan introdusere opplegget:

 1. I det elevene kommer inn i klasserommet kan følgende spørsmål være skrevet på tavla: "Hva er de største utfordringene for menneskene på jorda i dag?" La elevene sitte hver for seg eller i par og skrive ned sine tanker. Deretter presenterer de tankene for resten av klassen.
 2. Heng opp bilder på tavla, som hver representerer et tema knyttet til bærekraftsmålene. Det kan f.eks. være fattigdom, sult, utdanning, helse, fornybar energi, biologisk mangfold, klima. Be elevene om å stille seg foran det bildet de selv mener representerer den største utfordringen i verden. Elevene må forklare valget sitt i etterkant.
 3. Del ut listen over utfordringer (se under "Ressurser") og be elevene om å markere de utfordringene de synes er mest alvorlige i verden i dag. La elevene sammenligne listene med hverandre og lag en fellesliste med f.eks. topp 5 prioriterte utfordringer som klassen er enige om at det er viktig for verden å løse. Del ut kopier med de 17 bærekraftsmålene. Finn de målene som stemmer overens med utfordringer elevene har identifisert.
 4. Kanskje elevene oppdager at de tenker ganske likt som verdens ledere?

Del 2: Filmvisning (15 min)

Vis filmen om bærekraftig utvikling på storskjerm i klasserommet to ganger. Be elevene skrive ned tre ting de lurer på, stusset over eller ikke forstod fra filmen. Disse spørsmålene skal være utgangspunkt for arbeidet i neste time.

Del 3: Fagtekst og  oppgaver (45 min)

 1. Del ut utskrift av fagteksten til alle elevene og gi dem 10 minutter til å lese den.
 2. Bruk 15-20 minutter til å snakke med elevene i plenum om de tre tingene de hadde notert seg etter filmen. Oppfordre alle til å være aktive og delta.

Noen spørsmål som kan brukes hvis samtalen går treigt:

 • Hva er kjennetegnene på en bærekraftig verden?
 • Hva kalles de tre delene bærekraftig utvikling består av?
 • Hvor bærekraftig er verden i dag?
 • Hvor bærekraftig er du/skolen/lokalsamfunnet?
 • Hva kan dere elever gjøre for en bærekraftig utvikling?
 • Hva tror dere er viktig å tenke på hvis vi skal nå alle FNs bærekraftsmål?
 • Hva tror dere er de største utfordringene for å nå dem? 

Del 3: Kahoot-quiz (5-10 min)

Å gjennomføre en quiz med Kahoot med klassen er enkelt, morsomt og kan være en engasjerende avslutning på en lengre undervisningsøkt. Har du brukt Kahoot i klasserommet før, så er det bare å klikke direkte på lenken, logge inn og spille. Hvis du som lærer ikke har brukt Kahoot, så må du opprette en gratis brukerkonto på getkahoot.com for å få tilgang til ulike Kahoot-quizer.

Kahoot for mellomtrinnet 

 • Logg deg inn og trykk på lenken over
 • Få siden opp på storskjermen slik at alle i klassen kan se
 • Be elevene gå inn på www.kahoot.it enten på telefon, nettbrett eller PC
 • Når du starter den enkelte kahooten med play, kommer det opp et nummer (game pin) øverst på skjermen. Dette må elevene skrive inn, og så må de bruke sitt eget navn eller lage seg et brukernavn (nick)
 • Når alle som skal delta har skrevet seg inn, starter kahooten

Quizen kan med fordel brukes både i starten og på slutten av et undervisningsløp om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, for å se læringseffekten.

Kompetansemål

Norsk
 • uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold
Samfunnsfag
 • diskutere samfunnsfaglige tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep, og skilje mellom meiningar og fakta
 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
Naturfag
 • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
 • beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling

Ressurser

Stikkord

 • Bærekraftig utvikling
 • undervisningsopplegg

Spørsmål om undervisningsopplegget? Ta kontakt: