Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Reale nøtter
Fag:
Matematikk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Tidsbruk:
Fleksibelt

Introduksjon

Matematikkoppgavene tar opp relevante problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling. Noen av oppgavene vil nok oppleves som krevende og kan med fordel løses i plenum.  

Oppgavene er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, som er utviklet av FN-sambandet og UNICEF Norge.

Å finne og skille mellom viktige og uviktige opplysninger i teksten er noe elever trenger en del øvelse i. Oppgavene er systematisert i stigende vanskelighetsgrad. De raskeste vil raskt finne utfordringer, mens elever som trenger lenger tid bør og kan bruke tiden på de første oppgavene. Oppgavene tar for seg flere temaer som å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.

Instruksjoner

Oppgavene kan løses individuelt, i grupper eller som hel klasse. Tren gjerne på en løsningsrutine som denne:

· Hvilke opplysninger gir oppgaven?

· Hva er problemet som skal løses i oppgaven?

· Hvilke opplysninger gir oppgaven?

· Hva er problemet som skal løses i oppgaven?

· Hvilke informasjon trengs for å løse problemet?

· Hvilken benevning skal løsningen ha?

· Gjett hva løsningen omtrent vil bli.

Så kan oppgaven løses og elevene kan se om løsningen er fornuftig. Er det mulig å kontrollere om løsningen stemmer? Mange av oppgavene inneholder opplysninger som inviterer til samtale og refleksjon.

Kompetansemål

Matematikk

finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga

Ressurser

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg!