Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FN-film fra Sør - Light fly, fly high
Fag:
KRLE, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Fattigdom og utvikling, Menneskerettigheter

Om filmen

Dokumentarfilmen Light fly, fly high gir oss ett innblikk i hvordan det kan være å være en ung, kasteløs kvinne i India i dag og om de mange hindrene det kan føre med seg. 

Thulasi føler selv at hun lever i et fangenskap gjennom fattigdom og undertrykkelse. Thulasi er en bokser og kjemper om å få statsstipend slik at hun kan leve ut drømmen sin som er å få leve av boksing fremfor å måtte gifte seg.

Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt for mange gode samtaler med elever om menneskerettigheter og om likestilling.

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen er det utarbeidet elevtekst, arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Kontakt ditt lokale distriktskontor for å avtale visning.(kontaktinformasjon nederst på siden)

Lærerveiledning Light fly, fly high

Undervisningsopplegget består av:

 • Filmstudieark med informasjon om filmen, menneskerettigheter og likestilling, oversikt over personene i dokumentaren, samt oppgaver som er nyttige å gjøre før filmvisningen.
 • Filmvisning med innleder fra FN-sambandet
 • Arbeids- og refleksjonsoppgaver til bruk i klasserommet etter filmvisning

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen.

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film, tekst og oppgaver vil lære:

 • Om FNs erklæring om menneskerettighetene
 • Om ulikhet i India
 • Sentrale begreper knyttet til menneskerettigheter
 • Om FNs bærekraftsmål
 • Om kvinner og likestilling
 • Å drøfte menneskerettighetenes gyldighet i verden i dag

Del 1: Før filmvisningen

Tid: 45-60 minutter

 • Elevene leser teksten på elevsiden og svarer på oppgavene.Kan gjøres individuelt eller i par. Deretter studerer de oversikten over personene i filmen. Dette vil gjøre det lettere å følge med på handlingen.

Del 2: Visning av filmen

 • En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon (10-15 min) om Light fly, fly high og om menneskerettigheter i FN.
 • Filmen varer i 60 minutter.

Del 3: Undervisningsopplegg etter filmvisning

 • Tema: FNs arbeid med menneskerettigheter
 • Tid: 2x45 minutter
 • Oppgavesettet til elevene ligger på elevsiden. Elevene trenger pc med tilgang til internett når de skal jobbe med oppgavene. Læreren oppsummerer med elevene i plenum på slutten av arbeidsøkten.
 • Oppgavene 1-4 er arbeidsoppgaver som fint kan jobbes med individuelt. Refleksjonsoppgavene (6-9) er oppgaver som det er fint å ha en dialog rundt etter at elevene har jobbet med de i par eller i grupper.

Fordypning til lærer

Kompetansemål

Samfunnsfag

 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar
 • gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar

KRLE

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder

Norsk

 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder


For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34

Kine Olsen

(Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631

Arne Øi

(Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087

Øyvind Gjerde

(Rogaland) 52 90 07 10

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27