[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Light fly, fly high
Fag:
KRLE, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Fattigdom og utvikling, Menneskerettigheter

Om filmen

Dokumentarfilmen Light fly, fly high gir oss ett innblikk i hvordan det kan være å være en ung, kasteløs kvinne i India i dag og om de mange hindrene det kan føre med seg. 

Thulasi føler selv at hun lever i et fangenskap gjennom fattigdom og undertrykkelse. Thulasi er en bokser og kjemper om å få statsstipend slik at hun kan leve ut drømmen sin som er å få leve av boksing fremfor å måtte gifte seg.

Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt for mange gode samtaler med elever om menneskerettigheter og om likestilling.

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen er det utarbeidet elevtekst, arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Tilbudet gjelder kun for medlemsskoler . Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller lære mer om å bli FN-skole (kontaktinformasjon nederst på siden)

Lærerveiledning Light fly, fly high

Undervisningsopplegget består av:

 • Filmstudieark med informasjon om filmen, menneskerettigheter og likestilling, oversikt over personene i dokumentaren, samt oppgaver som er nyttige å gjøre før filmvisningen.
 • Filmvisning med innleder fra FN-sambandet
 • Arbeids- og refleksjonsoppgaver til bruk i klasserommet etter filmvisning

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen.

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film, tekst og oppgaver vil lære:

 • Om FNs erklæring om menneskerettighetene
 • Om ulikhet i India
 • Sentrale begreper knyttet til menneskerettigheter
 • Om FNs bærekraftsmål
 • Om kvinner og likestilling
 • Å drøfte menneskerettighetenes gyldighet i verden i dag

Del 1: Før filmvisningen

Tid: 45-60 minutter

 • Elevene leser teksten på elevsiden og svarer på oppgavene.Kan gjøres individuelt eller i par. Deretter studerer de oversikten over personene i filmen. Dette vil gjøre det lettere å følge med på handlingen.

Del 2: Visning av filmen

 • En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon (10-15 min) om Light fly, fly high og om menneskerettigheter i FN.
 • Filmen varer i 60 minutter.

Del 3: Undervisningsopplegg etter filmvisning

 • Tema: FNs arbeid med menneskerettigheter
 • Tid: 2x45 minutter
 • Oppgavesettet til elevene ligger på elevsiden. Elevene trenger pc med tilgang til internett når de skal jobbe med oppgavene. Læreren oppsummerer med elevene i plenum på slutten av arbeidsøkten.
 • Oppgavene 1-4 er arbeidsoppgaver som fint kan jobbes med individuelt. Refleksjonsoppgavene (6-9) er oppgaver som det er fint å ha en dialog rundt etter at elevene har jobbet med de i par eller i grupper.

Fordypning til lærer

Kompetansemål

Samfunnsfag

 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar
 • gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar

KRLE

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder

Norsk

 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder


For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Kine Olsen

Kine Olsen

(Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Arne Øi

Arne Øi

(Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

(Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere