[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Raketten

Karakterene i filmen

Ahlo

Ahlo er en syv år gammel gutt som er full av godt humør, nysgjerrighet og livsglede. Men idet landsbyen han bor i må evakueres på grunn av utbyggingen av en demning, er det Ahlo som får skylden. Han ble nemlig født med en død tvillingbror, og ifølge den lokale tradisjonen betyr det at Ahlo har en forbannelse over seg: han er en ulykkesfugl som bringer uhell og ulykker til alle rundt seg! Når Ahlo og hans familie etter hvert blir utstøtt av de andre i landsbyen, bestemmer Ahlo seg for å forsøke å bryte forbannelsen.

Mali, Toma og Taitok

Mali er Ahlos mor. Når hun oppdager at bare det ene barnet hun har født lever, bestemmer hun seg for å holde det hemmelig at Ahlo egentlig var født som tvilling. Ingen må vite det, ikke engang Toma, Ahlos pappa. Tomas mor, Taitok, var imidlertid også til stede under fødselen. Hun er en kvinne som er veldig opptatt av de gamle, lokale tradisjonene, og det er hun som etterhvert avslører sannheten om Ahlo og hans dødfødte bror - selv om det fører til at hennes egen familie blir utstøtt fra samfunnet.

Kia og onkel Purple

Kia er en ung jente som Ahlo blir venn med. Hun tilhører hmong-folket, som er en utstøtt minoritet. Hennes onkel Purple er en merkelig mann, som elsker den amerikanske soul-sangeren James Brown. Purple sloss for amerikanerne under Vietnamkrigen og har fått navnet sitt fordi han går med en lilla dress, lik den James Brown ofte gikk med. Kia og Purple blir viktige personer i Ahlos liv, og de hjelper ham når han skal forsøke å bryte forbannelsen.

Oppgaver før filmen

Oppgave 1

Elevene settes sammen i grupper på fire, og får hver sitt nummer 1-4. Alle på gruppa har vært sitt A4-ark og deler arket i fire. Nummerer rutene med 1 – 4.

Gå inn på landprofilen til Laos: www.fn.no/Land/Laos. Les hvert deres avsnitt (inkl. diagrammer og faktabokser), ta notater og gjenfortell for de andre på gruppa det du har lest om.

Elev 1: Geografi, Elev 2: Historie, Elev 3: Samfunn og politikk, Elev 4: Økonomi og handel.

Mens en elev gjenforteller sitt avsnitt, tar de andre på gruppa notater i riktig felt på arket sitt.

Oppgave 2

Se filmen «Hvorfor er det fattigdom?». Diskuter i klassen på hvilken måte situasjonen i Laos passer med forklaringene i filmen du nettopp så.

Fordypningsoppgave

På landprofilen for Laos er det en oversikt over hvordan landet ligger an i forhold til å nå FNs 17 bærekraftsmål. Les mer om FNs bærekraftsmål på og ta stilling til følgende spørsmål: Hvilke tre av FNs bærekraftsmål mener du er viktigst å oppfylle for å bedre livsvilkårene til befolkningen i Laos?

Oppgaver etter filmen

Les om FNs bærekraftsmål og svar på følgende spørsmål:

  1. Ahlo får skylden for en rekke ulykker og hendelser i filmen, blant annet sin mors død. Hvilke av FNs 17 bærekraftsmål kunne vært oppfylt for å forhindre disse ulykkene?
  2. Ahlos landsby blir evakuert på grunn av byggingen av en ny dam. Hvilke muligheter har landsbybefolkningen til å påvirke denne beslutningen?
  3. Kia og onkel Purple er medlemmer av hmong-folket, som er en undertrykket minoritet i Laos. Hva er årsaken til at disse er forfulgt i filmen?
  4. Kjenner du til andre grupper og folkeslag som blir forfulgt på grunn av hva deres forfedre har gjort?
  5. Hvilke utdanningsmuligheter har Ahlo og Kia? Kan du komme med eksempler fra filmen på situasjoner som oppstår på grunn av manglende skolegang?

Fordypningsoppgave

Som vist i filmen, ligger det mange millioner udetonerte bomber – både raketter og klasebomber - rundt om i landet, som utgjør en stor trussel mot både mennesker og dyr. Disse ble sluppet av amerikanske bombefly under Vietnamkrigen, men i løpet av de siste 50 årene er det bare en liten prosentandel av disse som er blitt uskadeliggjort. Hva kan verdenssamfunnet gjøre for å rydde opp disse bombene og hvem bør dekke kostnadene knyttet til dette arbeidet? Laos’ myndigheter? Amerikanske myndigheter? FN? Andre?

Skriv en tale der du henvender deg til den eller de du mener må ta ansvar for å rydde opp de udetonerte bombene. Bruk det du har lært om Laos i argumentasjonen din og trekk fram minst to av FNs bærekraftsmål for å forklare hvorfor det er viktig at noen gjør noe med situasjonen.

Ressurser til oppgavene

Les mer:

Stikkord

  • Fattigdom
  • FNs bærekraftsmål
  • Laos
  • Menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver 38 90 01 25
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631